Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!    Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!    Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!    Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Naprawa tłumików Łódź

Naprawa tłumikówNaprawa tłumików – Zdecydowanie najważniejszym elementem układu wydechowego jest tłumik. Jego zadaniem jest redukcja hałasu wywołanego falą ciśnienia spalin, przemieszczającą się po całym układzie od momentu otwarcia zaworu wylotowego do chwili opuszczenia przez spaliny końcówki rury wylotowej. Konstrukcja tłumika ma z jednej strony maksymalnie tłumić dźwięki, a z drugiej tworzyć minimalne opory wewnętrzne dla przepływających spalin. Ograniczenie niepożądanych dźwięków w tłumiku można osiągnąć na kilka różnych sposobów.

Pierwszym ze stosowanych rodzajów tłumików jest konstrukcja absorpcyjna.

Naprawa tłumików – Tłumik ma postać rury perforowanej z otworami, przez które spaliny mają kontakt z przestrzenią wypełnioną watą tłumiącą. W trakcie przemieszczania się fali spalin o podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu we wnętrzu tłumika dąży ona do przemieszczenia cząsteczek spalin wypełniających jego obudowę w ten sposób, aby odpowiednio wzrosło lub zmalało ciśnienie. Wata wypełniająca wnętrze tłumika skutecznie tłumi ruchy cząstek. Drugim rodzajem tłumika jest konstrukcja refleksyjna. W tym rozwiązaniu tłumienie polega na wielokrotnym odbijaniu się poruszającej się wraz ze spalinami fali dźwiękowej.

Odbicie fali następuje przy zmianie przekroju przewodu prowadzącego spaliny lub przy pojawiającej się na drodze spalin przeszkodzie. Spowodowana przy każdorazowym odbiciu spalin utrata energii powoduje tłumienie fali. Aby uzyskać zadowalający efekt tłumienia niezbędne jest zastosowanie kilku zmian przekroju przewodu. W każdym z tych miejsc fale ulegają odbiciu i przemieszczają się wielokrotnie pomiędzy dwoma sąsiednimi miejscami zmiany przekroju, powodując powstawanie zjawiska rezonansu. Efekt taki ma miejsce, gdy częstotliwość tych drgań pokryje się z częstotliwością drgań własnych spalin w komorze, w której fale te się przemieszczają. W zależności od miejsca występowania tego zjawiska rozróżniamy dwa rodzaje tłumików refleksyjnych, w tym szeregowy.

Zjawiska rezonansowe zachodzą w głównym przewodzie prowadzącym spaliny. Jednym z rozwiązań takiej konstrukcji może być pusta komora osadzona na przewodzie prowadzącym spaliny. Przy tym rozwiązaniu tłumienie jest najsilniejsze dla fal o częstotliwościach, przy których zjawisko rezonansu występuje najsilniej. W przypadku gdy zjawisko rezonansu nie zostaje wzbudzane, spaliny przepływają przez komorę bez efektu tłumienia.